Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2013

zaczął się kwiecień...
maturzyści uświadomili sobie, jak bardzo są w dupie...
— odpowiedź kolegi: PRZEŁOŻYMY! :D
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaSurvivedGirl SurvivedGirl

Inception

Inception

The Meta Picture


source · faved by mrsposh
Reposted frominspired inspired viawonderwall wonderwall
9790 2fb3
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialovelyrita lovelyrita
Boże, obdarz mnie spokojem, bym zaakceptował rzeczy, których nie mogę zmienić.
Odwagą, bym zmienił rzeczy, które zmienić mogę.
I mądrością, bym umiał je rozróżnić.
— Amen
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viaklvgfwef klvgfwef
Skup się na sobie. Dopóki nie wypełnisz siebie, nie będziesz miał niczego, co mógłbyś dać innym. 
— Rhonda Byrne , 'Sekret'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaklvgfwef klvgfwef
2319 07dd
Reposted fromleNiveauSuivant leNiveauSuivant viaklvgfwef klvgfwef
Po co mi inne kobiety skoro masz 100 osobowości.
— Jak stracić chłopaka w 10 dni
Reposted fromresort resort viaklvgfwef klvgfwef
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
1596 1d34

April 03 2013

lubię jak ktoś mnie przytula, a chwilę potem przyciska do siebie jeszcze mocniej.
Reposted fromawaken awaken viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
Moja dojrzałość zależy od tego, w czyim towarzystwie aktualnie się znajduję.
— :D
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
2936 1980
Reposted fromsoSad soSad viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Nie mu­sisz udo­wad­niać całemu światu, że jes­teś kimś, naj­ważniej­sze byś udo­wod­nił to sa­memu sobie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawonderwall wonderwall
Przychodzi w życiu ta­ki ok­res, kiedy uświada­miasz so­bie, kto jest wart Two­jej uwa­gi i poświęco­nego cza­su. To jest od­po­wied­ni czas na zmiany. 

April 02 2013

6208 859d
Reposted frommieszu mieszu viafallingsky fallingsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl